WIE ZIJN WIJ?

GEVESTIGD SINDS 2004

TD Civiel is opgericht door Mario Bronius en wordt heden ten dage nog steeds door hem geleid. Vanaf de start hebben wij al snel een vaste plek binnen bouwend Nederland veroverd.
Kwaliteit & efficiency, transparantie & flexibiliteit vormen de basis van onze bedrijfsfilosofie.

Vooral toegankelijk dankzij een open relatie met alle spelers en betrokkenen. Dit heeft door de tijd heen geleid tot een groot aantal opdrachten met een zeer gevarieerd karakter.

Onze opdrachtgevers bestaan voor het grootste gedeelte uit professionele partijen, als zijnde lokale en landelijke overheden, waaronder Rijkswaterstaat. Voorts aannemers in de particuliere sector en projectontwikkelaars. Met deze organisaties hebben wij in de loop der jaren een goede relatie opgebouwd. Wij hechten grote waarde aan een transparante en langdurige relatie met onze opdrachtgevers.

TD Civiel beweegt zich per project moeiteloos in verschillende rollen. Van directievoerder en toezichthouder tot consultant en projectleider. Met de mensen die wij voor u inzetten, werken we al heel lang samen. Ze beschikken over een uitgebreide werkervaring. En net zo belangrijk: over dezelfde werkhouding. U kunt dus op ieder uur van de dag een beroep doen op de professionaliteit en inzetbaarheid van TD Civiel.

BEDRIJFS

FILOSOFIE

KWALITEIT - TD Civiel zorgt door het toepassen van een modern management, dat alle professionele partijen efficient met elkaar communiceren en samenwerken. Dit resulteert in het bereiken van een optimaal eindresultaat.

EFFICIENCY - De juiste man (of vrouw) op de juiste plaats. TD Civiel zorgt voor de inzet van specialisten op elk niveau; ook als er onverwacht meer behoefte aan capaciteit mocht ontstaan.

TRANSPARANTIE - Overzichtelijk management en een toegankelijke communicatie zorgen voor een overzichtelijk verloop van elk proces binnen het project.

FLEXABILITEIT - Werkzaamheden kunnen uitlopen of weersomstandigheden kunnen tegen zitten. Een onverwachte calamiteit... TD Civiel zoekt proactief naar oplossingen die werken!