DIRECTIE

TD CIVIEL IS UW PARTNER...
bij onder- en bovengrondse infrastructu-rele werken, zoals onder andere de aanleg van auto(snel)wegen, de reconstructie van deze wegen en bij het inrichten van open-bare ruimten, tunnel- en kabelprojecten.

Ook beleggen en begeleiden wij bewonersavonden in samenwerking met betrokken opdrachtgevers, waar wij relevante informatie verstrekken omtrent de inhoud en verloop van het betreffende project.

Tevens kunnen wij het onderhoud aan wegen en objecten optimaal begeleiden.

TOEZICHT

TD CIVIEL ALS TOEZICHTHOUDER...
is inzetbaar bij dagelijkse begeleiding en toezicht op uw project. Dit behelst onder andere controle of werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het contract.

Tevens communicatie met betrekking tot tekeningen en bestek, met zowel de directievoerder als projectleider, dan wel rapportage over voortgang, meerwerk, productiestaten en bestek-wijzigingen.

Ook het bijhouden van week- en termijn-staten en projectadministratie volgens het systeem van de opdrachtgever behoort tot onze dienstverlening.

CONSULTANT

TD CIVIEL ALS CONSULTANT...
is een betrouwbare en ervaren bron welke relevante informatie kan verstrekken nog voor een project van start gaat en daarmee vervelende verassingen achteraf voorkomt.

Door uitgebreid advies en informatie bij ons in te winnen, is het mogelijk op veel projecten een aanzienlijke tijds- en materieelbesparing te realiseren.

Vanwege onze ruime ervaring op dit gebied, zijn wij de ideale aanspreekpartner om uw projecten vooraf te screenen en daar waar noodzakelijk, te wijzigingen en volledig te optimaliseren.

QUALITY CONTROL

TD CIVIEL CONTROLEERT...
vooraf én tijdens het verloop van de opdracht. Waar nodig wordt krachtdadig ingegrepen en bijgestuurd, om een optimaal verloop te garanderen, binnen de gestelde budgettering en veelal tijdens de voortgang kostenbesparend...

ADVISERING

TD CIVIEL ADVISEERT...
op basis van parate kennis en ervaring, die wij in het verleden bij een groot aantal opdrachten, voor diverse instanties uitgevoerd, met een uitermate uiteenlopend karakter opgedaan hebben. Wij weten waar wij over praten...

DETACHERING

TD CIVIEL IS OP ZOEK...
naar betrouwbare partijen, welke vooral beschikken over een professionele werkhouding en deskundig zijn op meerdere terreinen. Voor de juiste kandidaat is een gevarieerd aanbod op diverse locaties beschikbaar.